519-797-367

Regulaminy

Uwaga! Z Parku Linowego mogą korzystać wyłącznie osoby o wzroście powyżej 130 cm! 

Kolory lin w Parku Linowym „Wieżyca”: 
Czerwony – lina asekuracyjna (do niej należy wpiąć oba karabinki) 
Żółty – lina zjazdowa (wskazuje tyrolkę – na niej zjeżdżamy z użyciem bloczka) 
Srebrny – lina nośna (na niej znajdują się atrakcje lub trzeba po niej przejść) 


Trasa dziecięca przeznaczona jest dla osób początkujących, o wzroście przynajmniej 130 cm.

Dzieci poniżej 8. roku życia mogą korzystać z trasy tylko w obecności rodziców lub opiekunów, a wszystkie osoby niepełnoletnie przed wejściem na trasę muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 


Trasę średnią mogą pokonywać dorośli oraz osoby niepełnoletnie (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych) o wzroście co najmniej 150 cm, posiadające przeciętną sprawność fizyczną. 


Trasa trudna przeznaczona jest dla osób o wzroście co najmniej 150 cm, cechujących się bardzo dobrą kondycją fizyczną.

W razie wątpliwości, przed wejściem na trasę trudną instruktor może poprosić uczestnika o przejście krótkiego testu sprawnościowego.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z Parku. 


Korzystanie z Parku Linowego jest niewskazane osobom z silnym lękiem wysokości.

Osoby z poważnymi zaburzeniami równowagi, cierpiące na choroby serca i inne schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu, nie mogą korzystać z Parku Linowego.