Dane do przelewu: Biskupia Kopa s.c. 48-267 Jarnołtówek 211

Dom Turysty „Pod Wieżycą” ul. Armii Krajowej 13
55-050 Sobótka

Tel.  519-797-367

Rezerwacja: konto: 20 1050 1490 1000 0092 1919 1757
z dopiskiem WIEŻYCA i podaniem terminu pobytu

e-mail: podwiezyca@wp.pl
Facebook: www.facebook.com/PodWiezyca